Jon Erling Solås AS, Mandal

Båthus, Skjernøy

Fire båthus ved vågen på Skjernøy, bygget 2013