Jon Erling Solås AS, Mandal

Bolig, Sånum

Bolig under oppføring, Sånum, 2013/2014